Yong Junhyung Style

Yong Jun-hyung (Hangul: ????¡??; born December 19, 1989), commonly known as Junhyung, is a South Korean singer-songwriter, rapper, record producer, and actor. He is a member of the K-pop group Highlight.