Ringo Sheena Style

Yumiko Shiina (‘??† Šœ?‡??†?, Shiina Yumiko?, born on November 25, 1978), known by her stage name Ringo Sheena (‘??† ‘??‘¦?, Shiina Ringo?), is a Japanese singer-songwriter, music composer and music producer. She is also the founder and lead vocalist of the band Tokyo Jihen.