Eleni Foureira Style

Eleni Foureira (Greek: ???¯???«?ú ???¨?????????ñ; Athens, 1987) is a Greek singer.Before her singing career, Foureira was interested in fashion design, as she was heavily influenced by her mother working in the profession. From a young age, however, she had begun to play the guitar and worked for three years for a theater. She was previously part of a girl group Mystique” before launching her solo career. For the Greek final in the Eurovision Song Contest 2010 she placed second with Manos and Giannis Pirovolakis behind OPA! by Giorgos Alkaios & Friends. “