Bomi Style

Yoon Bo-mi (Korean: ??‰??‰??, Japanese: ?Ÿ??Ÿ??Ÿ¯?Ÿ??Ÿ?; born August 13, 1993), better known by her stage name Bomi (‰??‰??), is a South Korean idol singer. She is a member of both the South Korean girl group A Pink and its subgroup, Apink BnN.