Kiko Mizuhara

Kiko Mizuhara (‘ø?†??†??†? / MIZUHARA Kiko) is a fashion model who has worked as an exclusive model for NYLON, Seventeen and ViVi. Her real name is Audrie Kiko Daniel. She was born on October 15, 1990 in Dallas, Texas and was raised in Tokyo from October, 1991 to August, 1992 and later in Kobe, Hyogo Prefecture. She will make her acting debut in the 2010 film, Norwegian Wood.