Takashi Saito

Takashi Saito (, Sait Takashi), born February 14, 1970 in Sendai, Miyagi Prefecture, Japan) is a Major League Baseball relief pitcher for the Boston Red Sox. His nicknames include Sammy” bestowed upon him by outfielder Andre Ethier and “The Mole”