Polina Shchennikova

Polina Shchennikova is an american gymnast.