Nikolai Zherdev

Nikolai Olegovich Zherdev (Russian: ????§???¯?ø?? ???¯?æ?????ý??¥? ???æ¥????æ?ý; born November 5, 1984 in Kiev, Ukrainian SSR, Soviet Union) is a professional ice hockey right winger currently playing for the New York Rangers of the National Hockey League. Despite being Ukrainian he holds Russian citizenship as well.