Jiang Yuyuan

Jiang Yuyuan Won team gold in the 2008 Olympics