Andriy Shevchenko

Andriy Mykolayovych Shevchenko (Ukrainian: ??«??¥?¥??? ?????§???¯?ø?????ý??¥? ???æ?ý¥??æ?«?§??, Andrij MykolajovyŽ ÿevŽenko; commonly known as Andrei Shevchenko; born 29 September 1976 in Dvirkivschyna, Kiev Oblast) is a Ukrainian football striker who plays for Milan and the Ukraine national team. He is the fourth-highest scorer in the history of European club competition with 61 goals, behind Filippo Inzaghi, Ra?§l and Gerd M?¬ller.[1]