Yoshino Kimura

Yoshino Kimura (‘??‘? „«?„?Ÿ, Kimura Yoshino, born April 10, 1976) is a Japanese actress. She appeared on an episode of the Showtime series Masters Of Horror.