Sei Ashina

Sei Ashina (Š??† ‘??, Ashina Sei?), born Igarashi Aya on November 22, 1983 is a Japanese actress, best known for her role in Kamen Rider Hibiki. She is also known for her role as The Mistress in the 2006 film Silk.