Madhubala

Mumtaz Jahan Begum Dehlavi, known by her screen name Madhubala (Devanagari: …??…??……?ª…??…?ý…??) (born 14 February 1933 ƒ?? died 23 February 1969) was a Hindi movie actress. Her enduring screen fame derives from her appearences in film classics such as Mahal (1949), Mr & Mrs 55 (1955), Chalti Ka Naam Gaadi (1958) and Mughal E Azam (1960). She was prolific from 1949 through to 1960 when illness abbreviated her career. With her contemporaries Nargis and Meena Kumari, she is widely regarded as one of the most influential and talented Hindi movie actresses.