Kim Chiu

Kimberly Sue Yap Chiu (simplified Chinese: †¬ÿ‚??‡ÿ; traditional Chinese: †¬æ‚??‡ÿ; pinyin: ZhŽngƒ?? JŽ®nzh®) (born April 19, 1990 in Tacloban), better known as simply Kim Chiu, is a Chinese Filipino actress,singer and model. She lived in Cebu City before she went to Manila for Pinoy Big Brother. Chiu was the first winner of Pinoy Big Brother: Teen Edition and is currently part of ABS-CBN’s Star Magic contract artists.