Khemanit Jamikorn

English Name: Khemanit JamikornNickname: Pancake Thai Name: …??…??…?­…??…??…?? …??…?ý…?­…??…?…?œ…??…??Date of Birth: May 27, 1988Education: Faculty of Humanity, Kasetsart UniversityCareer: Model, ActressAwards: Thailand Supermodel, Model of the World 2004