Julia Ling

Julia Ling, born Xiao Wei Lin (Chinese: ‘??†ø†??; pinyin: L??n Xi€?owŽ?i), is an American actress most widely known for her television work, including her recurring roles on NBC series such as ER, Studio 60 on the Sunset Strip, and most recently, Chuck.